Thi công lắp đặt dầm dọc, dầm ngang cầu dẫn, làm mái đầu đê quay Dự án Xây dựng hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng, cầu tàu, đê chắn sóng và bến liền bờ, Trung tâm huấn luyện cảnh sát biển vùng

Cập nhật: 16/06/2020, 08:53:10 AM