Chi bộ Cơ quan Công ty USCO tổ chức Đại hội chi bộ cơ quan Công ty nhiệm kỳ 2017-2020

Cập nhật: 21/08/2017, 01:54:54 PM

Thực hiện Công văn số 227/2017/CV/ĐU ngày 07/7/2017 của Đảng bộ Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng- USCO. Sáng ngày 21/8/2017 Chi bộ Cơ quan Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng- USCO đã tổ chức Đại hội chi bộ cơ quan Công ty nhiệm kỳ 2017-2020. Về tham dự Đại hội có đại diện Ban Lãnh đạo Công ty cùng 23 đồng chí đảng viên thuộc chi bộ cơ quan Công ty.

         Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết, Báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ tới do chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 trình bày. Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Vũ Văn Định- Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Trọng Thoáng- Phó Bí thư Đảng ủy và một số đồng chí trong chi bộ.

         Sau thời gian tiến hành, Đại hội đã thông qua các Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và báo cáo kiểm điểm cấp ủy do Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017 trình Đại hội. Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ vừa qua của chi bộ với các nội dung chính nêu trong báo cáo.Đại hội biểu quyết phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Công ty.

           Đại hội đã bầu Ban Chi ủy mới gồm 03 đồng chí: Doãn Đoàn, Trần Minh Đức,  Hoàng Văn Hóa và bầu đồng chí Doãn Đoàn làm Bí thư chi bộ, điều hành hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 theo các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội đã biểu quyết.

 
Một số hình ảnh tại Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty Vũ Văn Định tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Các đồng chí Đảng viên chi bộ cơ quan Công ty tham dự Đại hội