Công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự Công ty.

Cập nhật: 31/03/2017, 03:50:13 PM

Tại buổi họp giao ban ngày 31/3/2017. Ban Lãnh đạo Công ty đã tổ chức trao quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Công ty và Chi nhánh Công ty tại Miền Trung.

 Các quyết định bổ nhiệm nhân sự bao gồm:
1. Quyết định số 10/2017/QĐ-HĐQT ngày 29/3/2017 về việc bổ nhiệm ông Trần Minh Đức: Thạc sỹ Địa chất khoáng sản và thăm dò; Trưởng phòng Khoa học kỹ thuật công ty, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng- USCO, kể từ ngày 01/4/2017.
2. Quyết định số 199/QĐ-KSXD-TCLĐ ngày 28/3/2017 về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Phước- Thạc sỹ Trắc địa bản đồ; Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Miền Trung, giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Miền Trung, kể từ ngày 01/4/2016.

Một số hình ảnh tại buổi trao quyết định bổ nhiệm nhân sự

Ban Lãnh đạo Công ty tặng hoa chúc mừng tại buổi trao quyết định ông Trần Minh Đức giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Trọng Thoáng trao quyết định cho ông Lê Mạnh Phước giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Miền Trung.

 
           
          Ngày 20/4/2017 tại Trụ sở Trung tâm Thí nghiệm và KĐXD Quảng Ngãi, Ông Trần Minh Đức- Phó tổng giám đốc Công ty đã trao quyết định số 242/2017/QĐ-KSXD-TCLĐ ngày 16/4/2017 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Đại - Kỹ sư công nghệ Khoan khai thác Dầu khí; Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm và KĐXD Quảng Ngãi giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm và KĐXD Quảng Ngãi, kể từ ngày 16/4/2017. 
 


------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của PTGĐ Trần Minh Đức (xem tại đây)