Công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự đơn vị trực thuộc Công ty

Cập nhật: 05/03/2019, 09:56:27 AM

Công bố quyết định số 73/2019/QĐ-TCLĐ về việc Điều động và bổ nhiệm Ông Đồng Văn Hướng - Kỹ sư ĐCCT, Thạc sỹ QTKD, Giám đốc Trung tâm Địa chất công trình, giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát và Đầu tư xây dựng.

 Tại buổi họp giao ban ngày 05/3/2019, Ban Lãnh đạo công ty đã trao quyết định số 73/2019/QĐ-TCLĐ về việc Điều động và bổ nhiệm Ông Đồng Văn Hướng - Kỹ sư ĐCCT, Thạc sỹ QTKD, Giám đốc Trung tâm Địa chất công trình, giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát và Đầu tư xây dựng, kể từ ngày 26/02/2019.