Công ty USCO tổ chức du Xuân đầu năm 2017

Cập nhật: 20/02/2017, 09:42:57 AM

Đầu Xuân Đinh Dậu, Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO đã tổ chức du Xuân tại Đền thờ Tản Viên Sơn Thánh, Đền thờ Bác Hồ và Khu di tích K9, Đá Chông tại Ba Vì- Hà Nội.

 Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Công ty, ngày 18/02/2017 Ban chấp hành Công đoàn Công ty USCO đã tổ chức chuyến du Xuân đầu năm cho CBCNV Công ty tại Đền thờ Tản Viên Sơn Thánh, Đền thờ Bác Hồ và Khu di tích K9, Đá Chông tại Ba Vì- Hà Nội trong không khí vui vẻ, phấn khởi để bắt đầu một năm làm việc mới.

Chuyến du xuân không chỉ cầu chúc may mắn, thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn là dịp giao lưu để CBCNV Công ty thêm đoàn kết, gắn bó.

Một số hình ảnh tại buổi du Xuân