Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 - phương hướng triển khai nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Cập nhật: 13/01/2017, 02:53:47 PM

Sáng ngày 12/01/2017, Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng- USCO đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 - phương hướng triển khai nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Về tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Việt Xô- Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội; Ông Vũ Ngọc Chính - Phó Chủ tịch Công đoàn XDVN; Ông Thân Hồng Linh - Chủ tịch HĐQT, đại diện Ban Lãnh đạo Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam; Ban Lãnh đạo, Ban kiểm soát, Trưởng phó phòng, Đại diện các đơn vị trực thuộc USCO.

        Tại Hội nghị, UV HĐQT - Tổng Giám đốc Nguyễn Trọng Thoáng đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Trong năm qua mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh trong nước gặp nhiều khó khăn và không thuận lợi song kết quả đã đạt được năm 2016 cho thấy toàn Công ty đã có rất nhiều nỗ lực cố gắng để vượt qua khó khăn thử thách. Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và các khoản trích nộp ngân sách đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu chính: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, trích nộp ngân sách và thu nhập NLĐ đều tăng trưởng hơn 10% so với cùng kỳ 2015.

       Trong năm một số đơn vị trong Công ty đã có nhiều nỗ lực, cố gắng đạt được những kết quả khá ấn tượng về GTSL và doanh thu vượt kế hoạch được giao và so với cùng kỳ, đó là các đơn vị: Chi nhánh Công ty tại Miền Nam; Xí nghiệp Khảo sát và xử lý nền móng; Xí nghiệp Khảo sát đo đạc và xây dựng, Trung tâm Địa kỹ thuật và xử lý nền móng… Bên cạnh đó, một số Chi nhánh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm nguồn công việc và thu hồi công nợ dẫn đến doanh thu, hiệu quả sản xuất kinh doannh thấp, ảnh hưởng tới tâm lý người lao động như: Trung tâm Thí nghiệm và kiểm định xây dựng Quảng Ngãi, Trung tâm Xử lý nền móng, Trung tâm Tư vấn thiết kế, Trung tâm Vật liệu xây dựng.

       Về công tác tổ chức và quản lý sản xuất kinh doanh: Năm 2016 là năm thứ hai Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Để đáp ứng yêu cầu sản xuất Công ty đã từng bước kiện toàn bộ máy lãnh đạo các phòng ban chức năng; các đơn vị trực thuộc.

       Hội nghị đã nhận được nhiều phát biểu tham luận, ý kiến đóng góp của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cho báo cáo tổng kết 2016 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017.

       Về dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Thân Hồng Linh - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam đã đánh giá cao những thành tích mà Công ty USCO đã đạt được. Ông nhấn mạnh: Tổng Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2016 trong đó có sự đóng góp quan trọng không nhỏ của USCO. Do đặc thù công việc khảo sát nhiều vất vả và khó khăn, nhưng những thành quả USCO đạt được thật đáng khâm phục. Với Ban Lãnh đạo USCO năng động cùng với đội ngũ chuyên gia lành nghề trong lĩnh vực khảo sát, đo đạc, xử lý nền móng, Ông đề nghị USCO nghiên cứu mở rộng thêm một số lĩnh vực khác để có thêm doanh thu, tạo thêm công ăn việc làm tăng thêm thu nhập cho người lao động.

       Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Việt Xô- Bí Thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã phát biểu, động viên thành tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty USCO đạt được cũng như đánh giá vao vai trò của Đảng bộ Công ty trong lãnh đạo chỉ đạo toàn Công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

       Kết luận Hội nghị, Ông Vũ Văn Định- Chủ tịch HĐQT phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy khối và của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam. Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng- USCO sẽ cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 về giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, các khoản trích nộp ngân sách, tăng năng suất lao động và thu nhập cho người lao động.

Một số hình ảnh tại Hội nghị Tổng kết 2016

 
 
 
Ông Trần Ngọc Sang- UV HĐQT- Phó Tổng Giám đốc phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Ông Nguyễn Trọng Thoáng - UV HĐQT- Tổng Giám đốc trình bày báo cáo tại Hội nghị
 
Ông Nguyễn Văn Sơn- Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Miền Trung phát biểu tại Hội nghị
 
Ông Bùi Văn Hưng - Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Miền Nam phát biểu tại Hội nghị
 
Ông Trần Minh Chí- Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm và KĐXD Miền Trung phát biểu tại Hội nghị
 
       Ông Huỳnh Thanh Khiết- Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm và KĐXD Quảng Ngãi phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Bá Đông- Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát đo đạc và xây dựng phát biểu tại Hội nghị

Ông Trần Xuân Đào- Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm và KĐXD Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị
 
Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tham luận của các đơn vị, Ông Thân Hồng Linh- Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam phát biểu và đánh giá cao tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và đưa ra phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017 cho USCO.
 
Ông Nguyễn Việt Xô- Bí Thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã phát biểu, động viên thành tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty USCO.
Kết luận Hội nghị, Ông Vũ Văn Định- Chủ tịch HĐQT phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy khối, Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam để hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017.
 
Ban Lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị của USCO chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, Lãnh đạo Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam sau khi kết thúc Hội nghị.
 
Buổi chiều cùng ngày, USCO tổ chức họp Hội đồng Giám đốc triển khai nhiệm vụ năm 2017