Tập huấn về An toàn, vệ sinh lao động

Cập nhật: 24/12/2018, 11:06:29 AM

Sáng ngày 24/12/2018, Công ty CP Khảo sát và xây dựng - USCO đã tổ chức lớp tập huấn công tác An toàn và vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty nhằm nâng cao các kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là các CBCNV đang thi công ngoài công trường.

       Thực hiện Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, sáng ngày 24/12/2018 Công ty CP Khảo sát và xây dựng - USCO đã tổ chức lớp tập huấn công tác an toàn và vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên trong toàn công ty nhằm nâng cao các kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là các CBCNV đang thi công ngoài công trường.
       Tham gia huấn luyện về công tác an toàn vệ sinh lao động có đồng chí Phạm Minh Thắng - giảng viên về ATLĐ thuộc Công ty CP Kiểm định kỹ thuật, an toàn, tư vấn XD (Incosaf). Tại buổi tập huấn có đông đảo đội ngũ cán bộ công nhân viên thuộc khối cơ quan công ty và các đơn vị trực thuộc khu vực phía Bắc về dự và học tập.
       Buổi tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho mỗi CBCNV và người lao động trong công ty biết cách bảo vệ thân thể, hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không để xảy ra tai nạn trong quá trình làm việc, đảm bảo người lao động khỏe mạnh không mắc bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh khác do lao động gây ra. Nâng cao kiến thức, ý thức và trách nhiệm về công tác AT-VSLĐ, từ đó chủ động hơn trong xử lý các sự cố xảy ra tại nơi làm việc. Qua buổi tập huấn, mỗi học viên được trang bị các kiến thức quan trọng để áp dụng vào thực tiễn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn