Tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên Công ty USCO lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2019.

Cập nhật: 19/05/2017, 04:25:19 PM

Được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công ty, chiều 19/5/2017 Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công ty đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng- USCO lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2019.

       Về dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Công ty, thủ trưởng các phòng ban, các đơn vị khối phía Bắc cùng đông đảo đoàn viên thanh niên Công ty. Đại diện Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Hà Nội có đồng chí Chu Minh Tiến- Phó Bí thư Đoàn Khối thanh niên Khối Doanh nghiệp Hà Nội tham dự. 

       Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn thanh niên Công ty, nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng nhiệm kỳ 2017-2019. Qua các báo cáo trình bày tại Đại hội cho thấy Đoàn thanh niên Công ty USCO đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao về công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2010-2015, góp phần to lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua đó cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những mặt hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới.

       Đại hội đã nghe các tham luận đóng góp ý của các Chi đoàn trực thuộc và đã nhận được những ý kiến chỉ đạo quý báu của đồng chí Vũ Văn Định – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Nguyễn Trọng Thoáng- Tổng giám đốc công ty; đồng chí Chu Minh Tiến- Phó Bí thư Đoàn Khối thanh niên Khối Doanh nghiệp Hà Nội.

       Đại hội đã thông qua Nghị quyết và bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 7 đồng chí để chỉ đạo các hoạt động Đoàn thanh niên Công ty USCO đạt kết quả tốt các nhiệm vụ do Đại hội đề ra.

       Với tinh thần “Tuổi trẻ Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO: Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển”; đại hội kêu gọi toàn thể Đoàn viên, thanh niên Công ty USCO cùng đoàn kết, sáng tạo quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2019, góp phần tích cực xây dựng Công ty USCO ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là thế hệ trẻ thời kỳ hội nhập và phát triển.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành chương trình Đại hội

Đồng chí Vũ Văn Định- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Trọng Thoáng- Tổng giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Chu Minh Tiến- Phó Bí thư Đoàn Khối thanh niên Khối Doanh nghiệp Hà  Nội phát biểu tại Đại hội

Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty nhiệm kỳ 2017-2019