Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Cập nhật: 23/01/2018, 02:17:32 PM

Sáng ngày 23/01/2018, Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng- USCO đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 - phương hướng triển khai nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Về tham dự Hội nghị có Ông Phạm Xuân Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Ông Nguyễn Lâm Cường - TV HĐQT- Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam; Ban Lãnh đạo; Ban kiểm soát, Trưởng phó phòng ban, trung tâm; Đại diện các đơn vị trực thuộc USCO.

       Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Trọng Thoáng - UV HĐQT-Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Trong năm qua mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh trong nước gặp nhiều khó khăn và không thuận lợi. Các lĩnh vực SXKD của Công ty đều phải chịu sự phải cạnh tranh lớn, khốc liệt trên thị trường dẫn tới đơn giá bị giảm mạnh, khối lượng công việc phải thực hiện nhiều nên hiệu quả SXKD thấp.

       Tuy vậy Công ty đã có rất nhiều nỗ lực cố gắng để vượt qua khó khăn thử thách. Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân người lao động và các khoản trích nộp ngân sách đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

       Về cơ cấu giá trị sản xuất năm 2017: Giá trị công tác Khảo sát-Tư vấn-Thiết kế chiếm tỷ trọng là 45%, Thí nghiệm và kiểm định là 11%, Xử lý nền móng-xây lắp là44%. Năm 2017 giá trị sản lượng công tác Khảo sát–Tư vấn–Thiết kế vẫn sự phát triển ổn định và có tăng trưởng. Lĩnh vực xây lắp cũng đã chiếm được tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản lượng và doanh thu của Công ty. Với việc triển khai thi công các công trình xây lắp có giá trị lớn sẽ tạo điều kiện để Công ty có kinh nghiệm và tự tin tiếp tục tìm kiếm và triển khai các công trình trong tương lai, dần thay thế bù đắp sự thiếu hụt các nguồn công việc thăm dò mỏ nguyên liệu, khảo sát ĐCCT phục vụ dự án nhà máy xi măng mà những năm trước đây vẫn đem lại sản lượng và doanh thu lớn cho Công ty.

       Về hoạt động của 11 đơn vị trực thuộc Công ty : Năm 2017 một số Chi nhánh có kết quả SXKD tốt, đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh chính Công ty giao và cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước như: Xí nghiệp Khảo sát địa chất và xây dựng; Trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng Miền nam, khối cơ quan Công ty. Bên cạnh đó có một số đơn vị chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu còn thấp dẫn đến thua lỗ làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của toàn Công ty như: Trung tâm thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Quảng Ngãi, Trung tâm thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Miền Trung. 

       Về công tác tổ chức và quản lý sản xuất kinh doanh. Năm 2017 là năm thứ ba (03) Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Công ty đã từng bước kiện toàn các quy định và thích nghi với mô hình quản trị mới đó là:

       - Thực hiện nghiêm chỉnh Chế độ thông báo thông tin trên sàn chứng khoán với nguyên tắc: cập nhật kịp thời, công khai, minh bạch.

       - Thực hiện nghiêm chỉnh, đúng các quy định về công tác quản lý tài chính; chấp hành tốt các luật thuế, luật bảo hiểm, luật lao động … (tuy nhiên một số Chi nhánh do doanh thu thấp đã thực hiện chưa tốt, còn nợ đọng).

       - Nguồn vốn của Doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Chế độ, đời sống, thu nhập của Người lao động được thực hiện đầy đủ và ổn định.

       - Tăng cường công tác thu hồi công nợ, công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, bảo đảm chất lượng công trình xây dựng và chống thất thoát, lãng phí; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất.

       - Tình hình tài chính lành mạnh đảm bảo thanh khoản tốt. Chú trọng thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lương, thuế và các khoản nợ khi đến hạn.

       Hội nghị đã nhận được nhiều phát biểu tham luận, ý kiến đóng góp của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cho báo cáo tổng kết 2017 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018, đặc biệt Hội nghị đã được nghe những ý kiến chỉ đạo đóng góp quý báu của đại diện Lãnh đạo Công đoàn Xây dựng Việt Nam, đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam.

       Kết luận Hội nghị, Ông Vũ Văn Định- Chủ tịch HĐQT phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam. Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng- USCO sẽ cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 về giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, các khoản trích nộp ngân sách, tăng năng suất lao động và thu nhập cho người lao động.

Một số hình ảnh tại Hội nghị Tổng kết năm 2017

Các đại biểu về dự Hội nghị Tổng kết năm 2017

Biểu diễn các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị

Ông Trần Ngọc Sang- UV HĐQT- Phó Tổng Giám đốc phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Nguyễn Trọng Thoáng - UV HĐQT- Tổng Giám đốc trình bày báo cáo tại Hội nghị

 
Ông Bùi Văn Hưng - Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Miền Nam phát biểu tại Hội nghị

Ông Lê Mạnh Phước- Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Miền Trung phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Ngọc Đại- Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm và KĐXD Quảng Ngãi phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Bá Đông- Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát đo đạc và xây dựng phát biểu tại Hội nghị

Ông Đào Đăng Hữu- Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát địa chất và xây dựng phát biểu tại Hội nghị

Ông Trần Minh Đức- Phó Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tham luận của các đơn vị, Ông Nguyễn Lâm Cường- Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam phát biểu và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và chỉ đạo phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 cho USCO.

Ông Phạm Xuân Hải- Phó Chủ tịch Công đoàn xây dựng Việt Nam đã phát biểu, động viên thành tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty USCO.

Kết luận Hội nghị, Ông Vũ Văn Định- Chủ tịch HĐQT phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam để hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018.

Ban Lãnh đạo Công ty, thủ trưởng các đơn vị của USCO chụp ảnh lưu niệm với đại diện Lãnh đạo Công đoàn Xây dựng Việt Nam sau khi kết thúc Hội nghị.