Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Cập nhật: 16/01/2019, 02:33:42 PM

Sáng ngày 16/01/2019, Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng- USCO đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 - phương hướng triển khai nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

     Về dự Hội nghị có Đồng chí Tạ Văn Được - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội; Đồng chí  Nguyễn Trung Kiên - UV Ban thường vụ - Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, Đồng chí Nguyễn Lâm Cường - TV HĐQT- Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam; Ban Lãnh đạo; Ban kiểm soát, Trưởng phó phòng ban, trung tâm; Đại diện các đơn vị trực thuộc USCO.
     Tại Hội nghị Ông Nguyễn Trọng Thoáng- UV HĐQT-Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Ngay từ những ngày đầu năm Ban lãnh đạo Công ty đã triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ kế hoạch năm. Cán bộ lãnh đạo Công ty, thủ trưởng các phòng ban, các đơn vị trực thuộc đều phải quán triệt một tinh thần cao nhất đó là hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra. Với rất nhiều nỗ lực cố gắng để vượt qua khó khăn thử thách trong năm 2018 Công ty đã đạt giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân người lao động và các khoản trích nộp ngân sách đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra.

 - Về cơ cấu giá trị sản xuất năm 2018:

     Giá trị công tác Khảo sát-Tư vấn-Thiết kế chiếm tỷ trọng là 40%, Thí nghiệm và kiểm định là 16%, Xử lý nền móng-xây lắp là 44%. Như vậy năm 2018 giá trị sản lượng công tác Khảo sát–Tư vấn–Thiết kế vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng sản lượng. Lĩnh vực xây lắp trong hai năm trở lại đây đã chiếm được tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản lượng và doanh thu của Công ty.Với việc triển khai thi công các công trình xây lắp có giá trị lớn sẽ tạo điều kiện để Công ty có kinh nghiệm, tự tin tiếp tục tìm kiếm và triển khai các công trình trong tương lai, dần thay thế bù đắp sự thiếu hụt các nguồn công việc thăm dò mỏ nguyên liệu, khảo sát ĐCCT phục vụ dự án nhà máy xi măng mà những năm trước đây vẫn đem lại sản lượng và doanh thu lớn cho Công ty (cung cầu của ngành xi măng đã bão hòa do đó yêu cầu của Chính Phủ hạn chế đầu tư mới các dự án xi măng).

     Về hoạt động kinh doanh của 11 đơn vị trực thuộc Công ty : Năm 2018 một số Chi nhánh có kết quả SXKD tốt, đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh chính Công ty giao và cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước như: Xí nghiệp Khảo sát địa chất và xây dựng; Xí nghiệp Khảo sát & Xử lý nền móng ; Chi nhánh Công ty tại Miền Nam; Trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng Miền Nam; Khối cơ quan Công ty. Bên cạnh đó một số đơn vị còn lại kết quả hoạt động chỉ đạt ở mức trung bình.

- Công tác quản trị doanh nghiệp:

     Thực hiện nghiêm chỉnh Chế độ thông báo thông tin trên sàn chứng khoán với nguyên tắc: cập nhật kịp thời, công khai, minh bạch.
     Thực hiện nghiêm chỉnh, đúng các quy định về công tác quản lý tài chính; chấp hành tốt các luật thuế, luật bảo hiểm, luật lao động... (tuy nhiên một số Chi nhánh do doanh thu thấp đã thực hiện chưa tốt, còn nợ đọng).
     Nguồn vốn của Doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Chế độ, đời sống, thu nhập của Người lao động được thực hiện đầy đủ và ổn định.
     Tăng cường công tác thu hồi công nợ, công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, bảo đảm chất lượng công trình xây dựng và chống thất thoát, lãng phí; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất.
     Tình hình tài chính lành mạnh đảm bảo thanh khoản tốt. Chú trọng thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lương, thuế và các khoản nợ khi đến hạn.
     Công tác quyết toán thu hồi vốn đã tích cực đôn đốc giải quyết, tuy nhiên do nhiều Chủ đầu tư còn rất khó khăn về vốn, hồ sơ thanh quyết toán còn thiếu nên công nợ tồn đọng từ nhiều năm hiện vẫn còn khá lớn.

- Công tác tổ chức nhân sự:

     Năm 2018, nhân sự của Công ty không có biến động nhiều, cán bộ công nhân viên đã có nhiều cố gắng để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất đề ra.

 - Công tác chỉ đạo thi công và quản lý chất lượng:

     Công tác chỉ đạo kỹ thuật thi công luôn được coi trọng, các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình ISO được áp dụng đồng thời Ban lãnh đạo Công ty đã tạo mọi điều kiện tốt nhất (như tạo điều kiện về vốn trong sản xuất, điều chuyển cán bộ, công cụ dụng cụ…) để các đơn vị trong Chi nhánh, các đội thi công trên công trường hoàn thành tốt công việc theo đúng tiến độ và chất lượng đề ra.
     Công tác an toàn lao động luôn được coi trọng đúng mức, tại những công trình lớn, quan trọng đều cử cán bộ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động. Vì vậy, trong năm 2018 toàn Công ty không có trường hợp tai nạn lao động nào xảy ra, công trình ngăn nắp, sạch sẽ được Chủ đầu tư khen ngợi.

- Công tác Đảng:

     Năm 2018 Đảng bộ Công ty được Đảng ủy cấp trên công nhận là: “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 và đề nghị Thành ủy Hà Nội tặng bằng khen cho 01 Tập thể Đảng bộ Cty và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2018.".

- Công tác thi đua khen thưởng: 

     Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và mức độ đóng góp vào kết quả chung của các tập thể, cá nhân trong Công ty, dựa trên các quy định, quy chế thi đua khen thưởng và trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty thực hiện nghiêm túc bình xét công nhận và đề nghị lên cấp trên các danh hiệu thi đua năm 2018 như sau :
+) Đề nghị Bộ công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2018 cho 12 tập thể và tặng bằng khen cho 03 tập thể trong toàn Công ty.
+) Đề nghị Bộ công nhận là chiến sỹ thi đua ngành cho 09 cá nhân và tặng bằng khen cho 08 cá nhân.
+) 40 tập thể được công nhận là tập thể lao động tiên tiến.
+) 52 cá nhân được công nhận là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
+) 186 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
+) Bộ Xây dựng đang xem xét phê duyệt hồ sơ đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2018 cho Tập thể Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng, đề nghị Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen cho 03 cá nhân.
     Hội nghị đã nhận được nhiều phát biểu tham luận, ý kiến đóng góp của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cho báo cáo tổng kết 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019, đặc biệt Hội nghị đã được nghe những ý kiến chỉ đạo đóng góp quý báu của đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam.

     Kết luận Hội nghị, Ông Vũ Văn Định- Chủ tịch HĐQT phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội và Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam. Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng- USCO sẽ cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 về giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, các khoản trích nộp ngân sách, tăng năng suất lao động và thu nhập cho người lao động.

     Một số hình ảnh tại Hội nghị Tổng kết năm 2018

 

Các đại biểu về dự Hội nghị Tổng kết năm 2018

Ông Nguyễn Trọng Thoáng - UV HĐQT- Tổng Giám đốc trình bày báo cáo tại Hội nghị

Ông Bùi Văn Hưng - Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Miền Nam phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Bá Đông- Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát đo đạc và xây dựng phát biểu tại Hội nghị

Ông Đào Đăng Hữu- Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát địa chất và xây dựng phát biểu tại Hội nghị

Ông Phan Đình Huy- Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát và xử lý nền móng phát biểu tại Hội nghị

Ông Phan Gia Vũ- Giám đốc Trung tâm TN và KĐXD miền Trung phát biểu tại Hội nghị

Bà Trần Linh Trang- Ủy viên HĐQT Công ty phát biểu tại Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tham luận của các đơn vị, Ông Nguyễn Lâm Cường- Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam phát biểu và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và chỉ đạo phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 cho USCO.


Đồng chí Tạ Văn Được- Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội đã phát biểu, động viên thành tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty USCO.Ban Lãnh đạo Công ty, thủ trưởng các đơn vị của USCO chụp ảnh lưu niệm với đại diện Lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội sau khi kết thúc Hội nghị.