USCO tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022

Cập nhật: 12/12/2017, 11:44:25 AM

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch số 783/KH-CĐXD ngày 30/12/2016 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn cơ sở, cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam. Được sự đồng ý của Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Đảng ủy Công ty, sáng ngày 08/12/2017 Công đoàn Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng- USCO đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Về tham dự Đại hội có đồng chí Đỗ Văn Quảng- Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Đồng chí Vũ Văn Định- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; Đồng chí Nguyễn Trọng Thoáng- Tổng giám đốc Công ty; Đoàn đại biểu Công đoàn Xây dựng Việt Nam cùng 65 đại biểu đại diện cho hơn 300 cán bộ, công nhân viên chức lao động toàn Công ty về dự Đại hội.

Đại hội đã được nghe đồng chí Doãn Đoàn- Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012-2017. Từ Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ VII (tháng11/2012) đến nay, hoạt động Công đoàn Công ty đã trải qua giai đoạn có nhiều sự kiện biến động trong Công ty: Từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 1 năm 2015, Công ty thực hiện thành công cổ phần hoá theo chủ trương của Bộ Xây dựng; sắp xếp, đổi mới tổ chức sản xuất, đẩy mạnh mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty và chỉ đạo của Công đoàn Xây dựng Việt Nam, cùng với sự nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNVC-LĐ, Công đoàn Công ty đã kịp thời đổi mới theo mô hình công ty cổ phần, từng bước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đã đạt được kết quả nhất định trong phong trào CNVC và hoạt động công đoàn.

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn Công ty đã tham gia cùng với chuyên môn xây dựng thang bảng lương của Công ty theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ. Phối hợp với chuyên môn sửa đổi, bổ sung Quy chế dân chủ ở cơ sở theo nội dung Nghị định 60-NĐ/CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ và triển khai thực hiện nghiêm túc, những vấn đề liên quan đến người lao động đều được đưa ra bàn bạc công khai dân chủ và lấy ý kiến của đại diện người lao động.

Trong những năm qua, sản xuất công ty phát triển, cán bộ, CNVCLĐ có việc làm thường xuyên, thu nhập bình quân được cải thiện, năm sau cao hơn năm trước từ 05 đến 10%. Nhiều đơn vị đã huy động được lực lượng lao động trong danh sách đạt 90-100% có việc làm, chế độ về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ về An toàn lao động, Bảo hộ lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, được quan tâm thực hiện đầy đủ theo đúng chế độ qui định.

Người lao động khi đủ điều kiện nhận vào làm việc đều được ký HĐLĐ theo đúng Bộ luật lao động hiện hành; Được lập sổ bảo hiểm xã hội. Tính đến tháng 06 năm 2017 số người lao động được ký HĐLĐ chiếm 97%, còn lại là số lao động đang trong thời gian thử việc.

Hàng năm Công đoàn tham gia các Hội đồng thi nâng lương, nâng bậc để xét nâng lương nâng bậc cho CNVC-LĐ theo đúng chế độ qui định.

Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Chương trình“ Đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết TƯLĐTT”

Hướng dẫn 100% CĐCS phối hợp với chuyên môn xây dựng quy chế đối thoại định kỳ tại cơ sở. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ theo đúng quy định.

Tổ chức tốt phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp, Đảm bảo ATVSLĐ“. Hàng năm, phối hợp với chuyên môn tích cực hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia, Tháng hành động quốc gia về ATVSLĐ - PCCN.

Tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Tổ chức tốt hơn điều kiện sống và làm việc cho CNVC trong ngành Xây dựng".

Hàng năm nhân dịp tết cổ truyền, cùng với đợt trợ cấp của Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Công đoàn Công ty đã xét trợ cấp cho các gia đình CBCNV khảo sát gặp khó khăn, quan tâm thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh....

Chỉ đạo công đoàn các đơn vị kịp thời tổ chức thăm hỏi các đoàn viên trong đơn vị mình bị ốm đau, các gia đình CBCNV gặp hoàn cảnh khó khăn, tai nạn và động viên họ làm việc cống hiến hết sức mình cho xã hội, cho đơn vị.

Công đoàn công ty đã tổ chức đi thăm hỏi động viên và tặng quà cho người lao động đang thi công tại các công trình lớn, trọng điểm như khu bệnh viện Đa khoa công nghệ cao tại TP Thái Bình, Khu Bắc Sông Cấm tại TP Hải Phòng, công trình xây dựng trung tâm huấn luyện CS biển 4 tại Phú Quốc ….

Phối hợp với chính quyền tổ chức cho CBCNV đi nghỉ mát hàng năm, thăm quan các danh lam thắng cảnh như: Cửa lò, Sa Pa, Sầm Sơn, và một số danh lam thắng cảnh khác đã Được chính quyền hỗ trợ kinh phí nghỉ mát hàng năm từ 200- 300 triệu đồng.

Hưởng ứng các cuộc vận động của CĐXDVN và các địa phương, Công đoàn Công ty phối hợp với chính quyền, vận động CBCNVCLĐ ủng hộ các phong trào quyên góp ủng hộ nhân đạo  như : ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt, quỹ tấm lòng vàng, quỹ vì người nghèo, mỗi người một ngày lương và kết quả là đã thu được hơn gần 300 triệu đồng gửi trực tiếp về CĐXDVN và địa phương nơi các đơn vị đóng quân.

Tại Đại hội đã thông qua Chương trình kế hoạch mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2017-2022.

Mục tiêu:

- Xây dựng Công đoàn công ty vững mạnh toàn diện, luôn là chỗ dựa tin cậy của người lao động, bảo đảm được quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ trong công ty.

- Tích cực tham gia với chuyên môn trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của đơn vị, tổ chức trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn sôi nổi, thiết thực, có chiều sâu, phong phú về nội dung, gắn liền với hoạt động SXKD của đơn vị, lấy nhiệm vụ SXKD là trọng tâm tổ chức tốt phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của đơn vị.

- Xây dựng đội ngũ CNVCLĐ công ty lớn mạnh, giữ vững lập trường của giai cấp công nhân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ quản lý, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và khẳng định được vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển công ty.

- Xây dựng mỗi quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong đơn vị. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2017-2022:

- Phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Chủ động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

- Tổ chức tốt phong trào thi đua trong lao động sản xuất, phong trào thi đua  “ Lao động giỏi, lao động sáng tạo” phong trào “ phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật” trong CNVCLĐ toàn công ty. Khen thưởng động viên kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho đoàn viên, người lao động. Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thể thao xây dựng môi trường làm việc lành mạnh trong CNVCLĐ.

- Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công ty trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh.

- Sử dụng hiệu quả ngân sách tài chính công đoàn, với mục tiêu hướng mạnh, hoạt động về cơ sở.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của nữ công, hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn.

 Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 15 người, ông Doãn Đoàn được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.Một số hình ảnh tại Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022

Biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội
 
Đồng chí Vũ Văn Định- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Trọng Thoáng- Tổng giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Đỗ Văn Quảng- Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Tặng hoa các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn Công ty khóa VII không tái cử

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa VIII nhiệm kỳ 2017-2022