LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

     
Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCo (chuyển đổi từ Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khảo sát và Xây dựng) là DN Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

      - Tiền thân của Công ty là Viện Khảo sát Địa chất trực thuộc Bộ Kiến trúc (Nay là Bộ Xây dựng) được thành lập ngày 06/10/1960 theo Quyết định số 746/BKT ngày 06/10/1960 của Bộ Kiến trúc.

      - Từ ngày 14/4/1964: Chuyển đổi từ Viện Khảo sát Địa chất thành Viện Khảo sát Đo đạc thực thuộc Bộ Kiến trúc (nay là Bộ Xây dựng) theo Quyết định số 415/BKT ngày 14/4/1964 của Bộ Kiến trúc.

      - Từ ngày 30/5/1975: chuyển đổi từ Viện Khảo sát Đo đạc thành Công ty Khảo sát Đo đạc trực thuộc Bộ Xây dựng theo Quyết định số 292/BXD ngày 30/5/1975 của Bộ Xây dựng.

      - Từ tháng 8/1976: Công ty Khảo sát Đo đạc chia tách thành 2 Công ty: Công ty Khảo sát Vật liệu Xây dựng và Công ty Khảo sát Đo đạc.

      - Từ ngày 07/7/1978: Thành lập Liên hiệp các Xí nghiệp Khảo sát Xây dựng trên cơ sở hợp nhất hai Công ty (Khảo sát VLXD và Khảo sát Đo đạc) theo Quyết định số 1187/BXDTCCB ngày 07/7/1978 của Bộ Xây dựng. Tên tiếng Anh là Union of Survey Construction Companies, tên viết tắt là USCo.

      - Từ ngày 06/01/1996: Thành lập Công ty Tư vấn Khảo sát Đo đạc (USCo) trên cơ sở chấm dứt hoạt động của Liên hiệp các xí nghiệp Khảo sát Xây dựng theo Quyết định số 17/BXDTCLĐ ngày 06/01/1996 của Bộ Xây dựng.

      - Từ ngày 19/3/1997: Chuyển đổi từ Công ty Tư vấn Khảo sát và Đo đạc thành Công ty Khảo sát và Xây dựng  (USCo) theo Quyết định số 166/BXD-TCLĐ ngày 19/3/1997 của Bộ Xây dựng.

      - Từ ngày 11/5/2004: chuyển đổi từ Công ty Khảo sát và Xây dựng (USCo) thành Công ty TNHH Một thành viên Khảo sát và Xây dựng (USCo) theo Quyết định số 11/QĐ-BXD ngày 11/5/2004 của Bộ Xây dựng.

      - Từ 04/10/2004: sửa đổi tên đầy đủ Công ty TNHH một thành viên Khảo sát và Xây dựng thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khảo sát và Xây dựng (USCo) theo Quyết định số 1546/QĐ-BXD ngày 04/10/2004 của Bộ Xây dựng.

      - Từ ngày 21/7/2006: Chuyển đổi từ Công ty TNHH nhà nước MTV Khảo sát và xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng sang trực thuộc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam, Bộ Xây dựng theo Quyết định số 1061/QĐ-BXD ngày 21/7/2006 của Bộ Xây dựng.

      - Ngày 26/9/2014, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 1190/QĐ-BXD phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHHNN MTV Khảo sát và Xây dựng. Hiện Công ty đã và đang triển khai công tác cổ phần hóa theo đúng các quy trình, quy định của pháp luật.

      - Ngày 10/12/12014, tại Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty đã tổ chức bán đấu giá Cổ phần lần đầu ra bên ngoài.
 
   
      - Ngày 04/02/2015 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO đã ra mắt và đi vào hoạt động
 

 

    Với truyền thống và kinh nghiệm 60 năm trong lĩnh vực Khảo sát và Xây dựng, Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO tự hào là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn khảo sát cho các công trình an ninh quốc phòng, công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy điện, cấp, thoát nước và môi trường. Công ty USCo đã trực tiếp thực hiện thành công nhiều công trình khảo sát như Dự án xây dựng hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng, cầu tàu, đê chắn sóng và bến liền bờ Trung tâm huấn luyện cảnh sát biển Vùng 4 tại Phú Quốc; Dự án xây dựng hệ thôn nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng, cầu tàu, đê chắn sóng và bến liền bờ Trung tâm huấn luyện cảnh sát biển Vùng 3 tại Vân Phong - Khánh Hòa; Dự án xây dựng hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng, cầu tàu, đê chắn sóng và bên liền bờ Trung tâm huấn luyện cảnh sát biển Vùng 1 tại Hải Phòng. Khảo sát các nhà máy xi măng Bỉm Sơn, Hoàng Thạch, Bút Sơn, Nghi Sơn, Thăng Long, ...; các nhà máy điện Phả Lại, Uông Bí, Phà Rừng, Quảng Ninh, Bình Thuận... các công trình giao thông như cầu Sông Gianh, cầu Cần Thơ, cầu Tân Đệ, cầu Kiền, các dự án Quốc lộ 1, QL10, QL18; Tuyến đường sắt trên cao nội đô Thành phố Hà Nội; các công trình dân dụng như Nhà Quốc Hội và Hội trường Ba Đình (mới), Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia,...các công trình do Công ty thi công đều đảm bảo chất lượng, tiến độ và được các Chủ đầu tư cũng như chuyên gia Nước ngoài đánh giá cao.
     Hiện USCO có 11 Chi nhánh trên phạm vi cả nước, hoạt động trong các lĩnh vực chính: Khảo sát địa chất công trình; khảo sát thăm dò vật liệu xây dựng; Khảo sát địa chất Thủy văn; đo đạc bản đồ địa hình; địa chính; đo đạc công trình; Đo địa vật lý; Thí nghiệm mẫu vật liệu và kiểm định chất lượng công trình. USCO có 06 phòng thí nghiệm hợp chuẩn. Các phòng thí nghiệm này đã góp phần quan trọng giúp các chủ đầu tư, các cơ quan quản lý Nhà nước về công tác quản lý, giám sát chất lượng công trình xây dựng.
     Ngoài sản xuất kinh doanh, USCO còn thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị ứng dụng cao, tham gia soạn thảo trình Bộ xây dựng ban hành nhiều tiêu chuẩn Ngành, một số tiêu chuẩn đó đến nay vẫn còn áp dụng.

USCo