Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng USCO (06/10/1960 - 06/10/2020)
Thi công Xây dựng

Thi công Xây dựng

Thi công các Dự án xây dựng hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng, cầu tàu, đê chắn sóng và bến liền bờ, Trung tâm huấn luyện Cảnh sát biển tại Vùng 1, Vùng 3, Vùng 4.
Lĩnh vực thi công

Lĩnh vực thi công

Thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, công trình kỹ thuật hạ tầng, thiết kế quy hoạch chi tiết khu công nghiệp, dân cư; các công trình thoát nước và xử lý nước thải. - Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò tài nguyên làm vật liệu xây dựng;
Khảo sát địa hình, đo đạc bản đồ, thí nghiệm, khoan cọc nhồi

Khảo sát địa hình, đo đạc bản đồ, thí nghiệm, khoan cọc nhồi

USCO Thực hiện các Dự án qui mô lớn tại Việt Nam trong các lĩnh vực: Xây lắp, Khảo sát địa chất công trình, Khảo sát thăm dò vật liệu xây dựng, Khảo sát địa chất thuỷ văn, Đo đạc địa hình, Đo đạc địa chính, thí nghiệm mẫu. USCO Thực hiện các Dự án qui mô lớn tại Việt Nam trong các lĩnh vực: Xây lắp, Khảo sát địa chất công trình, Khảo sát thăm dò vật liệu xây dựng, Khảo sát địa chất thuỷ văn, Đo đạc địa hình, Đo đạc địa chính, thí nghiệm mẫu.
USCo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài

USCo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài

Sáng ngày 10/12/12014, tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty USCo.