HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN VẬT LIỆU XÂY DỰNG, TƯ VẤN THIẾT KẾ

Để thu hút thêm nhiều công việc Khảo sát và tạo tính đồng bộ trong dịch vụ cung cấp sản phẩm từ khâu tư vấn thiết kế đến khâu khảo sát, bên cạnh công tác Khảo sát xây dựng từ nhiều năm nay Công ty USCo đã đầu tư xây dựng lực lượng thực hiện công tác Tư vấn vật liệu xây dựng, Tư vấn thiết kế và giám sát xây dựng, bao gồm:

- Thiết kế công trình khai thác mỏ lộ thiên;
- Thiết kế, lập tổng dự toán và giám sát thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, công trình kỹ thuật hạ tầng, thiết kế quy hoạch chi tiết khu công nghiệp, dân cư; 
- Lập và quản lý các dự án đầu tư xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, các công trình kỹ thuật hạ tầng;
- Thiết kế các công trình thoát nước và xử lý nước thải...

Đến nay Công ty đã lập dự án đầu tư cho hàng chục dự án đầu tư các công trình vật liệu xây dựng như dự án xi măng Thăng Long, Hòa Phát, Vinashin… trong đó có dự án xi măng Công Thanh với dây chuyền công suất 10.000 tấn/ngày, lớn nhất nước ta hiện nay.
Qua thời gian công tác tư vấn vật liệu xây dựng, tư vấn thiết kế của Công ty ngày càng phát triến nhanh cả về lực lượng và trình độ, được các chủ đầu tư tín nhiệm giao việc, góp phần đáng kể vào sự phát triển của Công ty.

Hình ảnh một số Dự án về Lập tổng dự toán, lập và quản lý các Dự án đầu tư

  
 

 
 
 
 
 
 

Hình ảnh 
Tư vấn thiết kế xây dựng một số Dự án
 

 
 
 
 
 
 

 
 

USCo