Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500; Lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Cụm công nghiệp Phước Minh Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500; Lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Cụm công nghiệp Phước Minh 16/04/2024

Ngày 16/4/2024, USCO đã ký hợp đồng số TXVP.HD...về việc Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500; Lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Cụm công nghiệp Phước Minh 1- quy mô 75 ha và Cụm công nghiệp Phước Minh 2- quy mô 26 ha

Chi tiết >>
Khảo sát, đo đạc lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 dự án Khu chức năng đô thị Trũng Kênh Khảo sát, đo đạc lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 dự án Khu chức năng đô thị Trũng Kênh 03/01/2024

Ngày 02/01/2024, USCO đã ký hợp đồng số .../2024/HT-USCO về việc Khảo sát, đo đạc lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 dự án Khu chức năng đô thị Trũng Kênh kết hợp cải tạo chỉnh trang làng xóm cũ tại Phường Thịnh Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Chi tiết >>
Tư vấn biên tập, số hóa bản đồ địa hình và lập đồ án quy hoạch: Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 Tư vấn biên tập, số hóa bản đồ địa hình và lập đồ án quy hoạch: Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 04/12/2023

Ngày 04/12/2023, Công ty USCO đã ký hợp đồng thi công Gói thầu: Tư vấn biên tập, số hóa bản đồ địa hình và lập đồ án quy hoạch: Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chi tiết >>
Khảo sát đo đạc lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu nhà ở và khu phụ trợ cụm công nghiệp thực phẩm HAPRO Khảo sát đo đạc lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu nhà ở và khu phụ trợ cụm công nghiệp thực phẩm HAPRO 14/09/2023

Ngày 14/9/2023, USCO đã ký hợp đồng Tư vấn Khảo sát đo đạc lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu nhà ở và khu phụ trợ cụm công nghiệp thực phẩm HAPRO

Chi tiết >>
Khảo sát đo vẽ bản đồ hiện trạng Dự án Lập đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phường Tiến Thành và phường Tân Bình Khảo sát đo vẽ bản đồ hiện trạng Dự án Lập đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phường Tiến Thành và phường Tân Bình 01/06/2023

Ngày 01//2023 USCO ký hợp đồng số .../2023/HD-TVKSQH về việc Khảo sát đo vẽ bản đồ hiện trạng Dự án Lập đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phường Tiến Thành và phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Chi tiết >>
1 2 3 4 5 6 7 Tiếp