Tư vấn quan trắc biến dạng lún công trình Cải tạo, mở rộng trường Tiểu học Lương Yên- Q Hai Bà Trưng Tư vấn quan trắc biến dạng lún công trình Cải tạo, mở rộng trường Tiểu học Lương Yên- Q Hai Bà Trưng 04/08/2016

Ngày 10/12/2012, USCO đã ký hợp đồng số 641/2012/KSXD-KTKH về việc: Tư vấn quan trắc biến dạng lún công trình Cải tạo, mở rộng trường Tiểu học Lương Yên- Q Hai Bà Trưng

Chi tiết >>
Quan trắc lún công trình Trụ sở làm việc Sở giao dịch I- Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Quan trắc lún công trình Trụ sở làm việc Sở giao dịch I- Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 04/08/2016

Ngày 14/12/2010 USCO đã ký hợp đồng số 41/KSXD-KTKH về việc: Quan trắc lún công trình Trụ sở làm việc Sở giao dịch I- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Chi tiết >>
Trước 1 2 3 4 5 6 7