Quan trắc mạng lưới mốc khống chế thi công- Dự án Nhà máy nhiệt điện 2x600MW Hải Dương Việt Nam

Cập nhật: 01/08/2017, 02:58:22 PM

Ngày 01/8/2017 USCo đã ký hợp đồng số 401/2017/KSXD-KTKH về việc Quan trắc mạng lưới mốc khống chế thi công- Dự án Nhà máy nhiệt điện 2x600MW Hải Dương Việt Nam tại xã Phúc Thành B- Kinh Môn- Hải Dương.

 Nội dung công việc:
Đo quan trắc mạng lưới mốc khống chế theo các chu kỳ cho nhà máy nhiệt điện Hải Dương:
- Đo lưới khống chế bằng GPS
- Đo mạng lưới khống chế cao độ
- Lập báo cáo