USCO nhận chứng chỉ ISO 9001:2008

Cập nhật: 28/07/2016, 04:15:16 PM

Ngày 09/12/2015 Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng- USCO được cấp Chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001-2008 bởi Công ty Cổ phần chứng nhận và giám định IQC.

           SO 9001:2008 là bộ tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu dành cho hệ thống quản lý chất lượng, xây dựng theo phương pháp tiếp cận quá trình dựa trên mô hình PDCA (Plan - Hoạch định, Do - thưc hiện, Check - Kiểm tra và Act - Cải tiến) và 8 nguyên tắc quản lý chất lượng được coi là 8 nguyên tắc vàng. Đồng nghĩa với danh hiệu này là kết quả sự nỗ lực phấn đấu của tập thể USCO  trong việc không ngừng nâng cao chất lượng quản lý, xây dựng uy tín ngày càng vững mạnh.
          Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 được trao cho USCO trong các lĩnh vực hoạt động:
          - Khảo sát địa kỹ thuật.
         - Khảo sát địa chất thủy văn.
         -
Khảo sát thăm dò vật liệu xây dựng.
         - Tư vấn lập, giám sát và quản lý dự án.
         - Tư vấn thiết kế công trình.
         - Thầu xây dựng.
         - Thi công và xử lý nền móng.
        Giấy chứng nhận này sẽ có hiệu lực trong vòng 03 năm tính từ ngày 09/12/2015 đến ngày 08/12/2018 và được phía IQC đánh giá giám sát định kỳ 12 tháng 1 lần.
         
Với những kết quả đạt được, USCO sẽ tiếp tục thực hiện, duy trì, cải tiến và phát triển hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường đồng thời tạo sự phát triển vững mạnh trong hội nhập quốc tế.