Tổ chức tiêm Vắc xin phòng chống Covid-19 cho CBCNV mũi thứ 2 Tổ chức tiêm Vắc xin phòng chống Covid-19 cho CBCNV mũi thứ 2 23/09/2021

Chiều ngày 23/9/2021 USCO đã tổ chức triển khai cho toàn thể CBCNV khối phòng ban Công ty và các Chi nhánh đóng tại địa bàn Thành phố Hà Nội tiêm phòng Vắc xin phòng chống Covid-19 mũi thứ 2.

Chi tiết >>
Bộ Xây dựng phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng Bộ Xây dựng phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng 28/04/2021

Ngày 20/4, tại Cục Công tác phía Nam, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, trong đó có Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 và Nghị định 15/2021/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chi tiết >>
Tổ chức tập huấn công tác an toàn và vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên Tổ chức tập huấn công tác an toàn và vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên 24/03/2021

Sáng ngày 19 tháng 03 năm 2021, Công ty CP khảo sát và xây dựng USCO tổ chức lớp tập huấn công tác an toàn và vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty nhằm nâng cao các kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là các CBCNV đang thi công ngoài công trường.

Chi tiết >>
Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 27/01/2021

Sáng ngày 27/01/2021, Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. Ông Vũ Văn Định - Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Trọng Thoáng - Tổng Giám đốc, Ông Trần Ngọc Sang - Phó Tổng giám đốc chủ trì Hội nghị.

Chi tiết >>
Thông báo mời gặp mặt CBCNV nghỉ hưu tại Công ty nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021 Thông báo mời gặp mặt CBCNV nghỉ hưu tại Công ty nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021 18/01/2021

Thông báo mời gặp mặt CBCNV nghỉ hưu tại Công ty nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021

Chi tiết >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp Cuối