Lập Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất vữa khô trộn sẵn, công suất 3 triệu tấn/năm. Lập Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất vữa khô trộn sẵn, công suất 3 triệu tấn/năm. 22/08/2022

Ngày 22/8/2022 USCO đã ký hợp đồng số 360/2022/USCO-HĐKT về việc Lập Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất vữa khô trộn sẵn, công suất 3 triệu tấn / năm tại xã Thanh Thủy, Thanh Liêm, Hà Nam.

Chi tiết >>
Thi công cải tạo mở rộng khu văn phòng, layout workshop An Du, tỉnh Quảng Ninh. Thi công cải tạo mở rộng khu văn phòng, layout workshop An Du, tỉnh Quảng Ninh. 17/01/2022

Ngày 06/01/2022 USCO đã ký hợp đồng số 0601/2022/HĐKT về việc Thi công cải tạo mở rộng khu văn phòng, layout workshop An Du, tỉnh Quảng Ninh.

Chi tiết >>
Thi công cải tạo nhà phụ trợ tại Quảng Ninh Thi công cải tạo nhà phụ trợ tại Quảng Ninh 15/11/2021

Ngày 12/11/2021 USCO đã ký hợp đồng số 1211/2021/HĐKT về việc Thi công cải tạo nhà phụ trợ tại TP Hạ Long - Quảng Ninh

Chi tiết >>
Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng trường Trung học cơ sở Kim Chung 2 Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng trường Trung học cơ sở Kim Chung 2 23/04/2018

Ngày 05/4/2018 USCO đã ký hợp đồng số 162/2018/HĐ-TVXD với Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Đông Anh về việc Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng trường Trung học cơ sở Kim Chung 2

Chi tiết >>
Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng trường Trung học cơ sở Đông Hội Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng trường Trung học cơ sở Đông Hội 31/10/2017

Ngày 18/10/2017 USCO đã ký hợp đồng số 593/2017/HĐ-TVTK với Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Đông Anh về việc Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng trường Trung học cơ sở Đông Hội

Chi tiết >>
1 2 3 Tiếp