Dự án thi công xây dựng Kho than DA ĐTXD công trình nhà máy xi măng Tân Thắng Dự án thi công xây dựng Kho than DA ĐTXD công trình nhà máy xi măng Tân Thắng 11/07/2017

Ngày 11/7/2017 USCO đã ký hợp đồng số 1107/2017/HĐTCXD/AT-USCO với Công ty TNHH Thương mại và tư vấn thiết kế công trình AT về việc Thi công xây dựng Kho than DA ĐTXD công trình nhà máy xi măng Tân Thắng tại xã Tân Thắng- huyện Quỳnh Lưu- Nghệ An.

Chi tiết >>
Dự án Tăng cường năng lực và bảo dưỡng tàu thuyền cho Lực lượng Cảnh sát biển vùng 4 - Phú Quốc Dự án Tăng cường năng lực và bảo dưỡng tàu thuyền cho Lực lượng Cảnh sát biển vùng 4 - Phú Quốc 18/05/2017

Ngày 30/11/2016 USCO đã ký hợp đồng số S2323T0001-VIET-16014 với Công ty URS Federal Services International, Inc. (USA) về việc Xây dựng cơ sở hạ tầng cho Dự án Tăng cường năng lực và bảo dưỡng tàu thuyền cho Lực lượng Cảnh sát biển vùng 4 - Phú Quốc.

Chi tiết >>
Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công- tổng dự toán Dự án Xây dựng trường THCS Dục Tú Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công- tổng dự toán Dự án Xây dựng trường THCS Dục Tú 18/05/2017

Ngày 22/3/2017 USCO đã ký hợp đồng số 188/2017/KSXD/TVTK với Ban Quản lý dự án ĐTXD Huyện Đông Anh về việc Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công- tổng dự toán Dự án Xây dựng trường THCS Dục Tú- Huyện Đông Anh

Chi tiết >>
Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công- dự toán, tổng dự toán Dự án ĐTXD nhà khách- câu lạc bộ sỹ quan Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công- dự toán, tổng dự toán Dự án ĐTXD nhà khách- câu lạc bộ sỹ quan Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng 18/05/2017

Ngày 15/10/2016 USCO đã ký hợp đồng số 646A/2016/KSXD với Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng về việc Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công- dự toán, tổng dự toán Dự án ĐTXD nhà khách- câu lạc bộ sỹ quan Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng

Chi tiết >>
Thi công xây dựng hạng mục phần điện nước trong nhà số 4- các khoa nội trú 2 Dự án Bệnh viện đa khoa Lam Sơn Thi công xây dựng hạng mục phần điện nước trong nhà số 4- các khoa nội trú 2 Dự án Bệnh viện đa khoa Lam Sơn 04/08/2016

Ngày 08/02/2015 USCO đã ký hợp đồng số 02/2015/HĐKT với Công ty Cổ phần Xây dựng đầu tư phát triển Việt Nam về việc Thi công xây dựng hạng mục phần điện nước trong nhà số 4- các khoa nội trú 2 Dự án Bệnh viện đa khoa Lam Sơn

Chi tiết >>