GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

2. Tên tiếng Anh: UNION OF SURVEY AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

3. Tên viết tắt: USCO

4. Năm thành lập: 1960

5. GCN đăng ký kinh doanh: Số 0100107123 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/10/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 12/1/2015.

6. Tổng vốn điều lệ: 55.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi lăm tỉ đồng chẵn)

7. Trụ sở chính: Số 91 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 84 4 3825 2725
- Fax: 84 4 3824 5708
- Website: www.usco.vn
- Email: ksxd.usco@gmail.com

8. Chi nhánh Miền Trung: Số 260 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Điện thoại: 84 56 382 4533   
- Fax: 84 56 381 2039
- Website: http://usco.vn       
- Email: khaosatmientrung@vnn.vn

9. Chi nhánh Miền Nam: Số 65 Bis Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 84 8 382904312   
- Fax: 84 8 3824 2011
- Website: http://usco.vn       
- Email: cse4-kh@hcm.vnn.vn

USCo