Lập báo cáo dự án đầu tư và thiết kế cơ sở mỏ đá vôi, đá sét- Dự án Nhà máy xi măng Sông Lam 2 Lập báo cáo dự án đầu tư và thiết kế cơ sở mỏ đá vôi, đá sét- Dự án Nhà máy xi măng Sông Lam 2 09/08/2017

Ngày 05/8/2017 USCO đã ký hợp đồng số 405/2017/KSXD/KTKH với Công ty Cổ phần xi măng Sông Lam 2 về việc Lập báo cáo dự án đầu tư và thiết kế cơ sở mỏ đá vôi, đá sét; Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Báo cáo hoàn nguyên môi trường và xin cấp giấy phép khai thác mỏ đá vôi, đá sét- Dự án Nhà máy xi măng Sông Lam 2.

Chi tiết >>
Khoan thăm dò mỏ đá vôi khu I, III Dự án Nhà máy xi măng Thành Thắng Khoan thăm dò mỏ đá vôi khu I, III Dự án Nhà máy xi măng Thành Thắng 18/07/2017

Ngày 18/7/2017, USCO đã ký hợp đồng số 1807/2017/HĐKT/KTD/TTG-USCO với Công ty cổ phần xi măng Thành Thắng Group về việc Khoan thăm dò mỏ đá vôi khu I, III Dự án Nhà máy xi măng Thành Thắng.

Chi tiết >>
Khảo sát đánh giá tài nguyên mỏ sét Nghi Văn- Nghi Lộc- Nghệ An. Khảo sát đánh giá tài nguyên mỏ sét Nghi Văn- Nghi Lộc- Nghệ An. 16/09/2016

Ngày 16/9/2016, USCO đã ký hợp đồng số 576/2016/KSXD/KTKH với Công ty TNHH Hoàng Nguyên về việc: Khảo sát đánh giá tài nguyên mỏ sét Nghi Văn- Nghi Lộc- Nghệ An.

Chi tiết >>
Lập đề án xin cấp phép thăm dò, thi công thăm dò; trình thẩm định phê duyệt trữ lượng, lập đề án xin cấp phép khai thác mỏ đá sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Đồi Thị Lập đề án xin cấp phép thăm dò, thi công thăm dò; trình thẩm định phê duyệt trữ lượng, lập đề án xin cấp phép khai thác mỏ đá sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Đồi Thị 04/08/2016

Ngày 18/12/2015 USCO đã ký hợp đồng số 436/BTS-XNM với Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn về việc Lập đề án xin cấp phép thăm dò, thi công thăm dò; trình thẩm định phê duyệt trữ lượng, lập đề án xin cấp phép khai thác mỏ đá sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Đồi Thị- Liên Sơn- Kim Bảng- Hà Nam.

Chi tiết >>
Khảo sát thăm dò mỏ đá vôi và đá sét, xin giấy phép khai thác mỏ Dự án Nhà máy xi măng Long Sơn Khảo sát thăm dò mỏ đá vôi và đá sét, xin giấy phép khai thác mỏ Dự án Nhà máy xi măng Long Sơn 04/08/2016

Ngày 03/12/2014 USCO đã ký hợp đồng sồ 512/KSXD/KTKH với Công ty TNHH Long Sơn về việc Khảo sát thăm dò mỏ đá vôi và đá sét, xin giấy phép khai thác mỏ Dự án Nhà máy xi măng Long Sơn công suất 6000 tấn Clinker/ngày.

Chi tiết >>
1 2 Tiếp