Khảo sát ĐCCT khu công nghiệp Đồng Văn IV Khảo sát ĐCCT khu công nghiệp Đồng Văn IV 16/04/2019

Ngày 16/4/2019 USCO đã ký hợp đồng số 31/2019/KCNDongvan.IV/VGC-USCO với BQL các DA ĐTXD Tổng Công ty Viglacera về việc Khảo sát ĐCCTDA ĐTXD và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Đồng Văn IV giai đoạn 2

Chi tiết >>
Khảo sát ĐCCT Khu du lịch sinh thái cao cấp Vân Hải Khảo sát ĐCCT Khu du lịch sinh thái cao cấp Vân Hải 16/04/2019

Ngày 16/4/2019 USCO đã ký hợp đồng số 08.033./ĐCCT/2019/VH-USCO và 12.033./ĐCCT/2019/VH-USCO với Công ty CP Viglacera Vân Hải về việc Khảo sát ĐCCT khu khách sạn , khu biệt thự và phụ trợ Khu du lịch sinh thái cao cấp Vân Hải

Chi tiết >>
Khảo sát Địa kỹ thuật DA Khối nhà K3 Khu trung tâm Đô thị mới Tây Hồ Tây Khảo sát Địa kỹ thuật DA Khối nhà K3 Khu trung tâm Đô thị mới Tây Hồ Tây 03/04/2019

Ngày 29/3/2019 USCO đã ký hợp đồng số 121/KSXD-USCO với Công ty HEERIM ARCHITECS AND PLANNERS về việc Khảo sát địa kỹ thuật DA Khối nhà K3 (K3TT1 và K3TT2) Khu trung tâm Đô thị mới Tây Hồ Tây

Chi tiết >>
Khảo sát DA Cải thiện hệ thống thoát nước tại lưu vực Tây Sài Gòn Khảo sát DA Cải thiện hệ thống thoát nước tại lưu vực Tây Sài Gòn 22/11/2018

Ngày .../11/2018 USCO đã ký hợp đồng số .../HĐ-BQLĐT với Ban QLDA thoát nước đô thị về việc tư vấn giám sát khảo sát xây dựng Dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án "cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn

Chi tiết >>
Khảo sát ĐCCT, Ks địa hình Tòa nhà số 73 Quang Trung- TP Đà Năng Khảo sát ĐCCT, Ks địa hình Tòa nhà số 73 Quang Trung- TP Đà Năng 17/09/2018

Ngày 10/9/2018 USCO đã ký hợp đồng số 475/2018/HĐKT-MBN-USCO với Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam về việc Khảo sát ĐCCT, Ks địa hình Tòa nhà số 73 Quang Trung- Quận Hải Châu- TP Đà Năng.

Chi tiết >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp