Khảo sát địa chất Dự án đầu tư nhà máy sản xuất kính nổi siêu trắng Phú Mỹ Khảo sát địa chất Dự án đầu tư nhà máy sản xuất kính nổi siêu trắng Phú Mỹ 09/08/2017

Ngày 05/8/2017 USCO đã ký hợp đồng số 402/2017/KSXD/KTKH về việc Khảo sát địa chất Dự án đầu tư nhà máy sản xuất kính nổi siêu trắng Phú Mỹ, giai đoạn 1 công suất 600 tấn/ngày.

Chi tiết >>
Khoan khảo sát địa chất công trình Dự án đầu tư xây dựng công trình Kho nguyên liệu mới Khoan khảo sát địa chất công trình Dự án đầu tư xây dựng công trình Kho nguyên liệu mới 28/06/2017

Ngày 27/6/2017 USCO đã ký hợp đồng số 19/2017/XMBS-QLDA về việc Khảo sát địa chất công trình Dự án đầu tư xây dựng công trình Kho nguyên liệu mới.

Chi tiết >>
Khảo sát phục vụ thiết kế nước ngoài thuộc Dự án nâng cao năng lực nghiền xi măng và Silo chứa xi măng Khảo sát phục vụ thiết kế nước ngoài thuộc Dự án nâng cao năng lực nghiền xi măng và Silo chứa xi măng 11/04/2017

Ngày 11/4/2017 USCO đã ký hợp đồng số .../2017/XMHT-QLDA về việc Khảo sát phục vụ thiết kế nước ngoài thuộc Dự án nâng cao năng lực nghiền xi măng và Silo chứa xi măng (Gói thầu số 21)

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất công trình Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 công suất 1.250m3/ngày đêm tại Khu phía Nam Khu Công nghiệp Phú Hà Khảo sát địa chất công trình Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 công suất 1.250m3/ngày đêm tại Khu phía Nam Khu Công nghiệp Phú Hà 27/03/2017

Ngày 02/3/2017 USCO đã ký hợp đồng số 02/2017/PH-NT/VIG-USCO về việc Khảo sát địa chất công trình Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 công suất 1.250m3/ngày đêm tại Khu phía Nam Khu Công nghiệp Phú Hà.

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất công trình Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Yên Phong. Khảo sát địa chất công trình Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Yên Phong. 13/03/2017

Ngày 02/3/2017 USCO đã ký hợp đồng số 04/2017/KSXD/KTKH với Ban Quản lý các dự án ĐTXD- Tổng công ty Viglacera-CTCP về việc Khảo sát địa chất công trình Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Yên Phong.

Chi tiết >>
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp