Khảo sát ĐCCT và đo đạc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Khảo sát ĐCCT và đo đạc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1. 04/08/2016

Ngày 17/3/2014 USCO đã ký hợp đồng số 136/KSXD/KTKH về việc Khảo sát ĐCCT và đo đạc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Khảo sát địa chất thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. 04/08/2016

Ngày 20/4/2011 USCO đã ký hợp đồng số 08/2011/HĐKT-KTKH về việc: Khảo sát địa chất thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Chi tiết >>
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11