Khảo sát Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải công suất 20.000m3/ng.đêm tại KCN Yên Phong

Cập nhật: 15/12/2021, 02:46:43 PM

Ngày 10/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số 02-2021/XLNT-YPIIC/VIG-USCO về việc Khảo sát ĐCCT phục vụ công tác lập thiết kế cơ sở, thiết kế Bản vẽ thi công Dự án ĐTDX Trạm XLNT công suất 20.000m3/ng.đêm tại KCN Yên Phong II-C, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.