THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

    Cùng với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn khảo sát, Công ty Cổ phần Khảo sát & Xây dựng - USCo đã giành được nhiều giải thưởng cao quý do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ trao tặng như:


- Bằng khen của Bộ Xây dựng năm 2001,2002, 2003, 2006, 2007, 2008
- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây d
ựng năm 2004
Cờ thi đua xuất sắc 5 năm 2000-2004 của Bộ Xây dựng
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 1980,1990, 1995, 2009, 2015, 2020
- Huân chương Lao động Hạng Ba năm 1985
Huân chương Lao động Hạng Hai năm 1995
Huân chương Lao động Hạng Nhất năm 2005
- Huân chương Độc lập Hạng Ba năm 2010
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho giai đoạn 2010-2014
- Bằng khen của Bộ Xây dựng cho 100 lượt người
- Trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng cho 171 lượt người
- Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 24 lượt người
- Bằng khen của Công đoàn ngành Xây dựng cho 168 lượt người
Ngoài ra Công ty còn được Bộ, Ngành, TP Hà Nội, Hội nghề nghiệp tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua trong quá trình hoạt động.


- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
 
- Huân chương Độc lập Hạng Ba năm 2010

 
    
 
- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2005:    
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1985:

  
 - Chứng nhận công bốThương hiệu Việt:

    


USCo