Hội thảo Địa chất công trình- Địa kỹ thuật với Chuyên gia Nhật Bản

Cập nhật: 27/04/2017, 04:51:01 PM

Ngày 27/4/2017, Công ty USCO đã tổ chức buổi hội thảo chuyên đề lĩnh vực địa chất công trình - địa kỹ thuật với đoàn chuyên gia Nhật Bản.

           
     Đoàn chuyên gia Nhật Bản dẫn đầu là Ông Sasaki Takayuki- Tổng giám đốc Công ty Yonemitsu Isao đã có buổi hội thảo với đại diện Lãnh đạo cùng đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Công ty USCO.

     Nội dung buổi hội thảo nhằm mục đích tiếp cận công nghệ và ứng dụng trong lĩnh vực Địa kỹ thuật, giới thiệu công nghệ camera hố khoan và khả năng ứng dụng trong lĩnh vực Địa kỹ thuật tại Việt Nam.

 
Một số hình ảnh tại buổi hội thảo  • Các tin khác