USCO được cấp Chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Cập nhật: 27/09/2021, 02:19:55 PM

Ngày 21/9/2021 Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng- USCO được cấp Chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001-2015 bởi Công ty Cổ phần chứng nhận và giám định IQC.

 - ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng. ISO 9001 đã được xuất bản lần đầu vào năm 1987, phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn ISO 9001 đã được phát hành vào tháng 9 năm 2015 (ISO 9001:2015)

- Các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để chứng tỏ khả năng luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng thỏa mãn khách hàng và yêu cầu luật định.

- ISO 9001:2015 áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào không phân biệt loại hình, quy mô hoặc sản phẩm và dịch vụ cung cấp. Hơn một triệu tổ chức từ hơn 160 quốc gia đã được chứng nhận ISO 9001.

Sau khi hiểu ISO 9001:2015 là gì và áp dụng nó, các tổ chức bất kể lớn hay nhỏ, bất kể lĩnh vực hoạt động nhận thấy rằng việc áp dụng  tiêu chuẩn ISO 9001 giúp họ:

• Tổ chức các quy trình
• Nâng cao hiệu quả của các quá trình
• Tiếp tục cải tiến           

       Đồng nghĩa với danh hiệu này là kết quả sự nỗ lực phấn đấu của tập thể USCO  trong việc không ngừng nâng cao chất lượng quản lý, xây dựng uy tín ngày càng vững mạnh.

      Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 được cấp cho USCO trong các lĩnh vực hoạt động: khảo sát địa chất, đo đạc địa hình, khoan cọc nhồi, khoan thăm dò mỏ, tư vấn thiết kế, xây dựng công trình. 

        Giấy chứng nhận này sẽ có hiệu lực trong vòng 03 năm tính từ ngày 21/9/2021 đến ngày 20/9/2024 và được phía IQC đánh giá giám sát định kỳ 12 tháng 1 lần.
         
Với những kết quả đạt được, USCO sẽ tiếp tục thực hiện, duy trì, cải tiến và phát triển hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường đồng thời tạo sự phát triển vững mạnh trong hội nhập quốc tế.

 

 

 

  • Các tin khác