Công trình nhà máy Nhiệt điện Thăng Long

Cập nhật: 11/12/2014, 10:21:45 AM

Khoan thăm dò địa chất nhà máy nhiệt điện Thăng Long - Quảng Ninh. Thời gian thi công tháng 8/2014

 

  1.jpg

2.jpg

3.jpg
USCO