Khảo sát địa hình, khảo sát ĐCCT dây chuyền 2 nhà máy INSEE tại Kiên Giang

Cập nhật: 05/07/2023, 09:48:56 AM

Khảo sát địa hình, khảo sát ĐCCT dây chuyền 2 nhà máy INSEE tại Kiên Giang Đơn vị thi công: Chi nhánh Công ty tại Miền Nam