Khảo sát ĐCCT và khoan cọc nhồi Dự án xây dựng khách sạn Hạ Long

Cập nhật: 28/08/2018, 11:10:11 AM

Khảo sát ĐCCT và Khoan cọc nhồi Dự án xây dựng khách sạn Hạ Long Địa điểm: Phường Hồng Hà- TP Hạ Long- Tỉnh Quảng Ninh

Khảo sát ĐCCT và Khoan cọc nhồi Dự án xây dựng khách sạn Hạ Long
Địa điểm: Phường Hồng Hà- TP Hạ Long- Tỉnh Quảng Ninh