Khảo sát khống chế mặt bằng và cắm mốc thuộc dự án Cắm mốc theo đồ án quy hoạch phân khu Phú Hậu - Phú Hiệp - Phú Cát - TP Huế

Cập nhật: 11/07/2022, 10:25:37 AM

Một số hình ảnh CBCNV Công ty USCO đang thi công khảo sát khống chế mặt bằng và cắm mốc thuộc dự án Cắm mốc theo đồ án quy hoạch phân khu Phú Hậu - Phú Hiệp - Phú Cát TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế