Lễ ký Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng dịch vụ nhà ở số 5 Lạc Long Quân - Cầu Giấy - Hà Nội

Cập nhật: 11/03/2016, 10:27:34 AM

Ngày 10/3/2016 tại trụ sở 91 Phùng Hưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội Công ty Cổ Phần Khảo sát và Xây dựng - USCO đã tiến hành "lễ ký Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng dịch vụ nhà ở số 5 Lạc Long Quân - Cầu Giấy - Hà Nội"

     Công ty Cổ Phần Khảo sát và Xây dựng USCO:
1. Ông Vũ Văn Định - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Trọng Thoáng - Tổng Giám đốc
3. Ông Trần Ngọc Sang - Phó Tổng giám đốc
4. Ông Doãn Đoàn - Trưởng ban Kiểm soát
5. Các Trưởng phòng Công ty
     Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà SICO
1. Ông Vũ Văn Bẩy - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
2. Ông Phí Văn Hạnh - CBPT Dự án
     Công ty Cổ phần Đầu tư thiết kế và Xây dựng Việt Nam - VIDEC
1. Ông Trần Đức Huế - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
2. Bà Phùng Thị Thanh Giang - Phó Tổng giám đốc
3. Ông Phạm Công Trung - Phó Tổng giám đốc
     Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ
Từ trái sang: 1. Ông Trần Đức Huế - VIDEC; 2. Ông Nguyễn Trọng Thoáng - USCO; 3. Ông Vũ Văn Bẩy - SICO

   
USCO