Thi công Dự án xây dựng khách sạn Hạ Long

Cập nhật: 24/07/2019, 01:17:16 PM

Thi công Dự án xây dựng khách sạn Hạ Long tại Phường Hồng Hà- TP Hạ Long- Tỉnh Quảng Ninh