Thi công Khảo sát ĐCCT Dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp khu CCCT2

Cập nhật: 04/10/2021, 10:43:15 AM

Thi công Khảo sát ĐCCT Dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp khu CCCT2 (giai đoạn 1) tại xã Tiên Phong, huyện Mê Linh, TP Hà Nội