Thi công Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất Dự án ĐTXD khách sạn Bảo Quang

Cập nhật: 11/07/2022, 10:06:17 AM

Một số hình ảnh CBCNV Công ty USCO đang thi công khảo sát địa hình, khảo sát địa chất Dự án ĐTXD khách sạn Bảo Quang tại Phường 11 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng