Thi công trạm quan trắc lún và quan trắc địa chất thủy văn tại Trung tâm công nghệ cao Cổ Nhuế - Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam

Cập nhật: 24/05/2024, 03:04:30 PM

Thi công trạm quan trắc lún và quan trắc địa chất thủy văn tại Trung tâm công nghệ cao Cổ Nhuế - Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam thuộc Đề tài "Nghiên cứu hợp tác trong lĩnh vực môi trường địa chất và tai biến địa chất biển khu vực châu thổ Sông Hồng và châu thổ sông Trường Giang”.