Thí nghiệm nén tĩnh cọc khoan nhồi Dự án Tòa nhà Galaxy Tower

Cập nhật: 30/01/2019, 10:01:22 AM

Thí nghiệm nén tĩnh cọc khoan nhồi Cọc: Tải trọng 4150 tấn - Dự án Tòa nhà Galaxy Tower

 Thí nghiệm nén tĩnh cọc khoan nhồi
Cọc: Tải trọng 4150 tấn
Dự án Tòa nhà Galaxy Tower
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư VIDEC - Trường Thành
Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO
Ngày thực hiện: 23/01/2019