Thực hiện công tác thí nghiệm cọc Dự án "Trường quay S1 và quảng trường trung tâm" Đài Truyền Hình Việt Nam

Cập nhật: 01/11/2023, 11:01:51 AM

USCO thực hiện công tác thí nghiệm cọc Dự án "Trường quay S1 và quảng trường trung tâm" Đài Truyền Hình Việt Nam tại 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.