Khảo sát công trình Công viên ven sông Dự án ĐTXD Nhà máy xử lý nước thải, hệ thống tín hiệu giao thông và công viên ven sống Cấm

Cập nhật: 14/09/2023, 03:55:28 PM

Ngày 12/8/2023 USCO đã ký hợp đồng thi công Gói thầu số 20: Khảo sát XD phục vụ bước TKBVTC công trình Công viên ven sông Dự án ĐTXD Nhà máy xử lý nước thải, hệ thống tín hiệu giao thông và công viên ven sống từ đường ven sông Cấm đến đê tả sông Cấm