Khảo sát ĐCCT các hạng mục tại KCN Đông Mai, TX Quảng Yên, Quảng Ninh

Cập nhật: 28/04/2021, 11:12:15 AM

Ngày 27/4/2021 USCO đã ký hợp đồng về việc Khảo sát ĐCCT phục vụ lập DA và TKBVTC hạ tầng kỹ thuật, nhà ở thương mại, nhà ở thấp tầng, trường mầm non, khu công cộng thuộc DA ĐTXD khu nhà ở công nhân và chuyên gia KCN Đông Mai, TX Quảng Yên, Quảng Ninh