Khảo sát ĐCCT dây chuyền I nhà máy xi măng Long Sơn công trình DA Dự án Nhà máy Xi măng Long Sơn

Cập nhật: 04/08/2016, 03:32:56 PM

Ngày 28/01/2015 USCO đã ký hợp đồng số 138/KSXD/KTKH về việc Khảo sát ĐCCT dây chuyền I nhà máy xi măng Long Sơn công trình DA Dự án Nhà máy Xi măng Long Sơn


Địa điểm: Phường Đông Sơn- Thị xã Bỉm Sơn- Thanh Hóa.
Nội dung công việc:

- Khoan khảo sát địa chất các cấp đất đá I-III; IV-VI độ sâu đến 30m, các cấp đất đá I-III; IV-VI độ sâu đến 60m

- Mô tả đất đá theo RMR76
- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT đất đá cấp I-III; IV-VI
- Thí nghiệm nén ngang đất đá cấp I-III; IV-VI

- Thí nghiệm đo sóng dọc, sóng ngang trong lỗ khoan: Kết cấu hố thí nghiệm địa chấn ống PVC D76, thăm dò địa chấn trên cạn địa hình cấp I-II, độ sâu thăm dò <=15m, >15m

- Phân tích thí nghiệm:

+ Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng mẫu 9 chỉ tiêu, mẫu 7 chỉ tiêu;

+ Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá
+ Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá- nén tách
+ Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá- nén điểm
+ Thí nghiệm mẫu xác định sự trương nở đất
+ Thí nghiệm mẫu cố kết

+ Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng (cắt, nén bằng phương pháp 3 trục) mẫu CU

+ Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu hóa lý của mẫu nước toàn phần- Mẫu nước ăn mòn

+ Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu hóa lý của mẫu nước toàn phần- Mẫu nước chiết

- Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng công trình
Thời gian bắt đầu thi công: Từ tháng 01/2015.