Khảo sát ĐCCT Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an huyện Ba Vì

Cập nhật: 25/05/2018, 10:14:16 AM

Ngày 25/5/2018 USCO đã ký hợp đồng số …/2018/HĐ-BQLDA về việc Khảo sát ĐCCT Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an huyện Ba Vì

  Nội dung công việc:
- Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu trên cạn độ sâu từ 0-30m đất đá cấp I-III
- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT, thí nghiệm thấm hiện trường, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý trong phòng
- Báo cáo khảo sát địa chất
Địa điểm: Thị trấn Tây Đằng- Ba Vì- TP Hà Nội