Khảo sát ĐCCT Khách sạn Hạ Long

Cập nhật: 31/08/2018, 11:41:59 AM

T8/2018 USCO đã thực hiện hợp đồng số 466/2018/HĐKS-USCO về việc khảo sát ĐCCT Khách sạn Hạ Long.

  Nội dung công việc:
- Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu trên cạn độ sâu từ 0-30m đất đá cấp I-III
- Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu trên cạn độ sâu từ 0-30m đất đá cấp IV-VI
- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý trong phòng
- Báo cáo khảo sát địa chất
Địa điểm: Khu đô thị Cột 5, Cột 8, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh