Khảo sát ĐCCT Khu nhà ở xã hội cho công nhân KCN Phú Hà

Cập nhật: 28/08/2018, 10:27:06 AM

Ngày 27/8/2018 USCO đã ký hợp đồng số 14/2018/NOCPHUHA/VGC-USCO về việc Khảo sát ĐCCT phục vụ thiết kế xây dựng khu nhà ở thấp tầng tại lô đất OTMA-OTMD Khu nhà ở xã hội cho công nhân KCN Phú Hà.