Khảo sát ĐCCT nhà máy xi măng Tân Thắng

Cập nhật: 09/08/2016, 03:17:19 PM

Khảo sát ĐCCT phục vụ thiết kế kỹ thuật (cho dây chuyền chính của nhà máy) Dự án ĐTXD công trình Nhà máy Xi măng Tân Thắng công suất lò nung 5000 tấn clinker/ngày, tương đương 1,96 triệu tấn xi măng/năm.

Ngày 30/6/2016 USCO đã ký hợp đồng số 11/2016/HĐVTV/XMTT-USCO về việc: Thực hiện gói thầu TV07: Tư vấn thực hiện Khảo sát ĐCCT phục vụ thiết kế kỹ thuật (cho dây chuyền chính của nhà máy) Dự án ĐTXD công trình Nhà máy Xi măng Tân Thắng công suất lò nung 5000 tấn clinker/ngày, tương đương 1,96 triệu tấn xi măng/năm.

Nội dung công việc:

- Khoan khảo sát địa chất các cấp đất đá I-III; IV-VI độ sâu đến 30m, các cấp đất đá I-III; IV-VI độ sâu đến 60m

- Mô tả đất đá theo RMR76
- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT đất đá cấp I-III; IV-VI
- Thí nghiệm nén ngang đất đá cấp I-III; IV-VI

- Thí nghiệm đo sóng dọc, sóng ngang trong lỗ khoan: Kết cấu hố thí nghiệm địa chấn ống PVC D76, thăm dò địa chấn trên cạn địa hình cấp I-II, độ sâu thăm dò <=15m, >15m

Thời gian bắt đầu thi công: Từ tháng 6/2016.

Ảnh thi công;