Khảo sát ĐCCT Tổ hợp nữ thần trí tuệ ATHENA (8E7)

Cập nhật: 10/11/2017, 03:10:41 PM

Ngày 30/10/2017 USCO đã ký hợp đồng số 586/2017/KSXD/KTKH với về việc Khảo sát ĐCCT Tổ hợp nữ thần trí tuệ ATHENA (8E7)

 Nội dung công việc:
- Khoan trong đất đá cấp đất đá I-III
- Khoan trong đất đá cấp đất đá IV-VI
- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) đất đá cấp I-III
- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) đất đá cấp IV-VI
- Xác định 9 chỉ tiêu thông thường cơ lý của mẫu đất nguyên dạng
- Thí nghiệm không nguyên dạng 7 chỉ tiêu
- Thí nghiệm mẫu nén ba trục theo sơ đồ CU
- Thí nghiệm mẫu cố kết trong trường hợp gặp đất yếu
- Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn
Thời gian bắt đầu thi công: Sau khi ký hợp đồng
Địa điểm: Phường Mễ Trì- Quận Nam Từ Liêm- Hà Nội