Khảo sát ĐCCT và thăm dò đánh giá trữ lượng mỏ đá Granit làm vật liệu xây dựng

Cập nhật: 04/07/2018, 01:49:21 PM

Ngày 28/6/2018 USCO đã ký hợp đồng số …/2018/HĐXD/HP-USCO về việc Khảo sát ĐCCT và thăm dò đánh giá trữ lượng mỏ đá Granit làm vật liệu xây dựng Dự án nhà máy sản xuất hợp kim săt Hòa Phát Dung Quất

   Nội dung công việc:
- Đo vẽ tỷ lệ 1/1000
Khoan khảo sát và đánh giá trữ lượng đá- Dự án khu mở rộng nhà máy cán nằm trong (PA4) thuộc khu đất văn phòng hành chính Hòa Phát Dung Quất.