Khảo sát địa chất công trình dự án ĐTXD mới nhà làm việc Ban tổ chức Trung ương

Cập nhật: 29/08/2016, 04:09:42 PM

Dự án: Đầu tư xây dựng mới Nhà làm việc Ban tổ chức Trung ương Địa điểm: số 7 Nguyễn Cảnh Chân, quận Ba Đình, Hà Nội. Thời gian thi công; tháng 7/2016 Xí nghiệp Khảo sát và Xử lý nền móng thực hiện

 

Hình ảnh thi công lỗ khoan HK1


Hình ảnh thi công lỗ khoan HK2


Mẫu thí nghiệm và mẫu lưu của lỗ khoan HK1 và HK2